Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) là gì?

  • Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) là uống thuốc hàng ngày để giảm nguy cơ nhiễm HIV.
  • Thuốc PrEP hiện tại ở Việt Nam là Tenofovir disoproxil fumarate-emtricitabine (TDF/FTC) 300/200mg
  • Thuốc rất hiệu quả để dự phòng HIV nếu uống đúng theo chỉ định. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu uống hàng ngày, PrEP làm giảm tới 99% nguy cơ lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục và giảm ít nhất 74% nguy cơ lây nhiễm HIV ở nhóm người tiêm chích ma tuý.
  • Thuốc không có tác dụng dự phòng bệnh lây truyền qua đường tình dục khác ngoài HIV (ví dụ giang mai và lậu)

Bạn có cần dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) không?

PrEP có thể phù hợp với bạn nếu bạn có xét nghiệm HIV âm tính và có bất cứ điều nào sau đây:

  • Có bạn tình có HIV (+)
  • Có nhiều bạn tình, hoặc bạn tình của bạn có nhiều bạn tình mà bạn lại có lúc không sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục
  • Đã từng mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục (ví dụ: sùi mào gà, lậu, giang mai)
  • Dùng chung dụng cụ tiêm chích ma tuý