Hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chuyển gửi

Dành cho khu vực phía Bắc

Dành cho khu vực phía Nam

Hướng dẫn kê đơn

Hướng dẫn kê đơn thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)

Hướng dẫn điều trị

Hướng dẫn cung cấp dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm PrEP 2019

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng HIV/AIDS 12/2017